Algemene Voorwaarden - ICT Waarborg B2B

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden ICT Waarborg – B2B van toepassing. Deze voorwaarden vervangen per 1-9-2018 de eerder gehanteerde voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module F. Detachering
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

In deze versie van de algemene voorwaarden voor Compatible Computer Solutions BV zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Module A. Algemeen
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.

Kunnen wij je helpen?

Neem contact op voor al je vragen over onze Algemene Voorwaarden.