Vanaf nu kun je alle wijzigingen voor gebruikers, groepen, e-mail, Microsoft 365 licenties doorgeven via Cloud Control. Wijzigingen die via Cloud Control worden aangevraagd zijn geborgd, worden gecontroleerd verwerkt en altijd juist. Deze wijzigingen worden 24×7 geautomatiseerd onmiddellijk doorgevoerd, en zonder enige tussenkomst van de Servicedesk*. Het is ook mogelijk om wijzigingen te agenderen, zodat er […]

Cloud Control is nu live We hebben de afgelopen maanden hard gebouwd aan Cloud Control. Cloud Control is ons antwoord op de roep naar meer digitale zelfredzaamheid; 24×7 Inzicht in & Controle over jouw IT. We maken eenvoudige IT beheerstaken 24×7 makkelijk en bereikbaar voor jou. Het ontwikkelen van software is een doorlopend proces. We […]

We hebben jullie nieuwsgierigheid al kunnen wekken, mooi! Hierbij alvast een kort overzicht in de toekomstige mogelijkheden van Cloud Control; Je krijgt inzicht in: • Gebruikers • Groepen • Cloud Abonnementen • Alle Tickets • Actieve diensten • Facturen Controle over: • Gebruikersgegevens aanpassen • Groepslidmaatschappen aanpassen • Gebruikers uit- en inschakelen • Tickets beheren […]